Co je politika korekce Snopes?

Naší zásadou je okamžitá oprava faktických chyb a objasnění veškerých potenciálně matoucích nebo nejednoznačných prohlášení v našich článcích a kontrolách faktů. Čtenáři mohou odesílat potenciální opravy prostřednictvím našeho Kontaktní formulář .

Kdykoli změníme hodnocení kontroly faktů (z jakéhokoli důvodu), opravíme nebo upravíme věcnou podpůrnou skutečnost (i když to neovlivní celkové hodnocení položky) nebo přidáme podstatné nové informace ke stávajícímu článku, tyto změny jsou zaznamenány a vysvětleno v poli Aktualizace v dolní části článku.Opravy typografických chyb, překlepů nebo jiných menších revizí, které naši redaktoři nepovažují za podstatné, nejsou zaznamenány.Pamatujte, že text zobrazený uvnitř rámečku s barevným pozadím je buď příkladem shromážděného folklóru, nebo citací z jiného zdroje, nikoli z našeho vlastního psaní. Tyto položky reprodukujeme přesně tak, jak je najdeme, a neupravujeme je, abychom opravili pravopisné chyby.